Perehdytys sosiaaliseen mediaan


Henkilökohtaisen oppimisympäristön kohentaminen ja sen merkityksen oivaltamnen on yksi modernin oppimisen avain. WinNovassa tehdään pitkäjänteistä työtä sosiaalisen median perehdytyksen alueella. Oppijalähtöisyys ja tavoitteellisuus lisää motivaatiota.

"Kontaktipinta ja nopea työskentelyn aloittaminen toimii parhaiten hyödyntämällä oppijan omaa sähköpostia ja henkilökohtaista oppimisympäristöä. Kaikilla opiskelijoilla on ollut sähköposti - useimmilla joko Gmail tai Hotmail. Yhdeksällä kymmenestä on Facebook-tili. Sosiaalisen median hyötykäyttö ei ole kuitenkaan tuttua - siksi perehdytys", painottaa Lasse Vallemaa.

Perehdytys


"Perehdytys sosiaaliseen mediaan annetaan kaikille. Henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE) ja elämänlaajuisen oppimisen (LWL) ymmärtäminen tarjoaa oppijalle laajentuvan perustan elinikäiseen oppimiseen (LLL) ja tulevaan työnhakuun, jotka enenevässä määrin tapahtuvat netissä", kertoo Lasse Vallemaa.

Sosiaalisen median perehdytysmalli


Ammatinopettaja perehdytetään jaetulla, yhteisöllisellä prosessilla (Google Docs) loppusyksyllä 2011. Pääasiassa hyödynnetään Googlen palveluja ja Facebookia. Usein perehdytyksessä käytetään yhteisen, jaetun dokumentin periaatetta esiteltässä Tieken EtherPadia. Syksyllä 2012 kokeillaan Microsoftin SkyDrive ympärillä olevia palveluja kouluttajakoulutuksessa ja odottelemme iPad 3 tablettitietokoneita, jotta voimme aloittaa laajemmat kokeilut Applen iTunesin mahdollistamilla palveluilla. Kokeilut suoritetaan PedaSos-projektin yhteydessä vertaismentoroinnin apuna. Applen iPad 2 -laitteita on kokeiltu laajennetetussa työssäoppimisessa TopLaaja -projektissa. YouTube WinNova Online -kanavaa opetellaan käyttämään videoden levittämisvälineenä (esim. Hitsausauto). Kaikissa kv-vaihdoissa käytetään Facebook-ryhmiä ja blogeja raportoinnin autentisoinnissa ja nopeuttamisessa. Uusin kehitttelyn kohde on henkilökohtaisen oppimisympäristön "perusleiri"ajatus.