Raportointia hankkeesta

external image 564256_418282588182590_100000025582677_1697291_1032370673_a.jpg
Eteläranta 6, Pori. Kuva Riku Nieminen.

Mitkä olivat keskeiset tavoitteet omassa hankkeessanne?


Kumppanuussopimuksen, joka alkoi vasta 1.6.2011, mukaisesti:
 1. Pedagoginen muutos
 2. Sosiaalisen median ympäristöjen käyttöönottokoulutus
 3. Pedagogiset ja pedagogiikkaa tukevat tukikoulutukset verkossa
 4. Tulosten hyödyntäminen
 5. Tulosten levittäminen

Ja aikatauluna:
 1. Pedagogisen muutoksen suunnittelu kesällä 2011 (asiantuntija Lasse Vallemaa)
 2. Käyttöönottokoulutus kesällä 2011 ja toinen vaihe syksyllä 2011 (Lasse Vallemaa, AC:n osalta Aki Heino)
 3. Tukikoulutukset ja toiminta, toimintasuunnitelma 1-3/2012 (Lase Vallemaa ja ammatinopettajaa)
 4. 4-5/2012 tuleva käyttö, levittäminen ja levittämisen jatkosuunnitelma (Lasse Vallemaa ja keh.pääll. Taina Kivioja sekä ammatinopettaja ja muut osaston opettajat ja yhteistyö eWinNova – verkko-opetuksen kehittämisryhmän kanssa.

Toteutuksen alustavat tavoitteet muurausopettajan näkökulma: Tutustua someen ja ottaa se käyttöön kahdelle ryhmälle. Pitkä tavoite eli ensi vuonna valmistuvat tekisivät opinnäytetyönsä Google Docs:lla, välittömästi tavoitteena oli että muurauksen tutkinnon osassa tutustuisimme tiiliarkkitehtuuriin tekemällä kulttuurikävelyn Porissa ja käyttäisimme tiedon hankinnassa ja asioiden koonnissa Facebookia hyväksi.

Miten hankkeen tavoitteet toteutuivat?


Alustava tavoite yhden opettajan perehdytyksestä laajeni kahteen ammattiopettajaan ja kahteen äidinkielen ja viestinnän opettajaan ja suunnitelmaan perehdyttää kaikki rakennusalan opettajat ja laajentaa perehdytys kaikkiin äidinkielen ja viestinnän opettajiin. Yhteistyötä suunnittelussa ja levityksessä on tehty eWinNova-ryhmän lisäksi vertaisoppimisen projektin Pedasos ja somen osalta esr-projektin NovaNet kanssa.

Kulttuurikävely toteutettiin laajennettuna siten, että sitä käytettiin molemmille ykkösluokille muurauksen tutkinnon osassa. Lisäksi toisella ryhmällä Facebook-ryhmää käytettiin myös opiskelijoiden portfolioiden laatimiseen.

Miten hanke käytännössä toteutettiin (toimenpiteet ja aikataulu)?


Kesällä 2011 suunniteltiin some-perehdytyskoulutus ja pedagooginen lähestymiskulma ja valittiin alustavasti some-välineitä (Googlen palveluja: aliksi Google Gmail ja Google+). Toteuttava opettaja (metalli) joutui kuitenkin luopumaan toteutuksesta elokuussa 2011.

Uudeksi toteuttajaksi saatiin rakennusalan muurausopettaja syyskuussa 2011 ja kehittämistyö lähti voimalla liikkeelle. Toteuttamissuunnitelmaan tehtiin tarvittavat muutokset ja toteuttava opettaja perehdytettiin (10-12/2011) Googlen ja Facebookin maksuttomiin somepalveluihin. Opettaja ei ollut käyttänyt sosiaalista mediaa ollenkaan aiemmin. Perehdytyksessä painotettiin henkilökohtaisen oppimisympäristön, elänmänlaajuisen ja elinikäisen oppimisen ymmärryksen tärkeyttä. Pedagogisena kehyksenä tutkiva oppiminen.

Yhdessä asiantuntijan kanssa perehdytettiin kaksi Rakennusalan perustutkintoryhmää.
Valmistuvien opinnäytetyön laatiminen suunnitellusti on toteutumassa, opiskelijat on asiasta jo tietoisia ja äidinkielen opettaja on asian omiin suunnitelmiin jo sisällyttänyt. Toteutus alkaa ensi syksynä.
Perehdytykset alkoivat lokakuussa 2011. Matkan varrella on pidetty ohjauspalavereita some-ymmärryksen syventämiseksi. On perustettu opiskelijoille PLE-pohjia ja ryhmille Facebook-ryhmiä. Nyt jo neljälle eri rakennusalan perustutkintoryhmälle. Ja äidinkielen ja viestinnän puolella useita kokeiluita Facebookin käytöstä. Asiantuntija on ohjannut muurausopettajaa ja opettaja opiskelijoita.

Projektiin perustettiin Wikispaces Wiki (WinNova-Kroy-Troy). Wikissä on kuvattu toimintaa laajemmin. Tukena toimii myös muita wikejä ja NovaNet-projektin materiaali mm. perehdytyskaavio sekä MindMeister-miellekartta ja PowerPointilla tehty miniPLE. Syksyksi on sovittu kaikkien rakennusalan opettajien perehdytys sosiaaliseen mediaan ja osasto ottaa sen mukaan kaikkien ryhmiensä opetukseen. Suunnitelmaan kuuluu myös ottaa some mukaan työssäoppimiseen.

Mitä hankeverkoston ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on osallistunut hankkeen toteutukseen?
Oppilaitoksen ulkopuolisista yhteistyökumppaneista tärkeimpänä ovat olleet Tavastian projektipäälliköt. Erityisen hyvin yhteistyö on toiminut Anu Konkarikosken kanssa. Hyviä toteutusvihjeitä projekti on saanut verkostoyhteistyökumppaneilta kuten eOppimiskeskuksen Anne Ronkaalta, Hamkin Leena Vainiolta ja Innovisen Jarmo Tanskaselta. Projektissa hyödynnettiin muiden some-projektien verkoston asiantuntemusta ja sen antamaa kuvaa verkostomaisesta työstetelystä. esim. Facebook-ryhmät eWinNova, Pedasos, Kimakka ym.

Listaa parhaat onnistumisen kokemukset (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä yhteishanke jne.)


Lasse Vallemaa
 • oppilaitosjohto on suhtautunut kannustavasti ja positiivisesti kokeiluun
 • opettajat ovat sangen positiivisesti mukana kehittämisessä
 • Googlen Gmail- ja Facebook-tekniikka ovat toimineet moitteettomasti
 • opiskelijat ovat hyväksyneet ehdotetut some-välineet lähes yksimielisesti (joitakin myöhäisiä mukaan tulijoita oli kuitenkin)


Pekka Kivioja

 • opiskelijat ovat olleet kommenttiensa mukaan ja omasta mielestäni myös kovin tyytyväisiä, kun on jotain vaihtelua opiskelussa
 • opettajana olen kovin tyytyväinen, kun tuli lähdettyä mukaan. Olen saanut työkaluja, joita aion käyttää ja kehittää niiden käyttöä ohjaamisen välineenä.
 • aion laajentaa ja tehdä tätä työtä sosiaalisessa mediassa yhdessä muiden osaston ja atto-opettajien kanssa.

Mitkä 3-5 asia olivat vaikeimpia hankkeessa? (tekninen toteutus, opiskelijat, oppilaitosjohto, työelämä, yhteishanke jne.) 1. Aloituksessa tapahtunut toteuttajaopettajan poisjäänti*, jota korosti myöhäinen tulomme projektiin.
 2. Aikataulu ei mahdollistanut suunniteltua työelämän mukaanottoa. Korvattiin laajemmalla verkostoyhteistyöllä.
 3. Opiskelijoiden Facebook-tietoisuus liian vapaa-ajankäyttövoittoinen. Ymmärryksenkehittäminen hyötykäytön suuntaan onnistui kuitenkin helpohkosti.
 4. Keskustelu ITC:n kanssa vähäistä. Tosin valittujen välineiden käyttö onnistui.
 5. Alussa yhteisen ajan löytäminen suunnitteluun ja perehdytykseen. *Viittaus luettelon kohtaan yksi.

Miten muutoin kuin hankkeen vertaisarviointina hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu oppilaitoksessanne?


 • sisäinen arviointi/kehittämispäällikkö 5-6/2012
 • esitys 28.3.2012 Tavastissa Kroy-Troy-loppuseminaarissa (keskustelu)
 • projektipäällikön vierailu WinNovassa 30.5.2012.

Miten hankkeesta on tiedotettu ja miten tuloksia on levitetty ja hyödynnetty?


 • esitys 28.3.2012 Tavastissa Kroy-Troy-loppuseminaarissa
 • tiedottu rakennusosastolla
 • tiedotettu ja yhteistyötä eWinNova – verkko-oppimisen kehittämisryhmässä
 • tietotettu ja yhteistyötä NovaNet- ja Pedasos –projektien kanssa
 • tiedotettu ja keskusteltu vertaisoppimisen ryhmässä Kimakka
 • Facebook-ryhmissä eWinNova, Pedasos ja Kimakka

Mitkä ovat oppimisympäristön käyttö- ja kehityssuunnitelmat jatkossa? • koko talon näkemyksen muodostaminen. Sovittu keskustelu: rehtorin kanssa kesäkuu 2012, kehittämispäällikön kanssa toukokuu 2012, opiskiskelijapalveluiden päällikön ja osaamisen hallinnan koordinaattorin kanssa kesäkuu 2012.

Rakennusalalla

 • otamme koko kaikkien kuuden ryhmämme työkaluksi Facebookin ryhmät ja valmistuvien ryhmien kanssa käytämme Google Docsia suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on hyödyntää myös muita maksuttomia ohjelmia ohjaamisessa.
 • Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa somea käytämme nyt testatussa muurauksen tutkinnon osassa
 • Toisen vuoden opiskelijoiden kanssa käytämme somea työssäoppimisjaksolla perustustöiden tutkinnonosan ”työelämän osaamisen” varmistamisessa. Toisen vuoden opiskelijoilla on neljän opintoviikon työssäoppimisjakso, jossa on tavoitteena opiskella työelämän pelisääntöjä. Somea käytettään jakson aikana raportoinnissa ja tiedon levittämissä sekä tiedohakukanavana.
 • Kolmannen vuoden opiskelijoiden kanssa tulemme suunnitellusti käyttämään somea opinnäytetöiden tekemiseen ja ohjaamiseen. Lisäksi hyödynnämme sitä tiedotuskanavana.