WinNovassa aloitimme osaprojektin suunnittelulla ja opettajien some-perehdytyksellä. Sitten perustimme kolme Talonrakennuksen pilottiryhmää; kaksi ensimmäisen vuoden ja yksi toisen vuoden opiskelijaryhmille. Ryhmät käyttävät avuksi oppimisessa mm. Facebook-ryhmiä.

Kokeilussa on keskitytty seuraavanlaisiin tehtävätyyppeihin


1. Kulttuurikävely: kivitalokohteen valokuvaus, dokumenttien siirtäminen Facebookiin ja kohderaportti
2. Harjoitustyön dokumentointi, itsearviointi ja arviointi Facebook-ryhmän Valokuvan ja Asiakirjan avulla.
3. Palaute ja palauttteen anto Facebook-ryhmään
4. Tulossa: Osaamisen kehittymisen tehostaminen työssäoppimisessa ja opinnäytetyön tekeminen

Ryhmän määrittelyjä

TRB11

Tässä TRB11 -ryhmässä on ensimmäisenä tavoitteena koota tutkinnonosan muuraus harjoitus-/näyttötyön portfoliota ja
jatkossa tehdä ns. kulttuurikävely. Käytämme tätä ryhmää myös yhteydenpitoon ja informointiin. Jäsenenä on kaikki halukkaat ryhmästä TRB11 ja myöskin kaikki opettajat, jotka haluavat ryhmään liittyä. Ohjaajana Pekka Kivioja.

TRA11

Tämän ryhmän tarkoituksena on jakaa ja koota yhdessä tietoa niin ammatillisesti kuin ohjauksellisesti. Ryhmään kutsutaan
kaikki TRA11 -opiskelijat sekä ne opettajat, jotka osallistuvat sovittuihin opiskelukokonaisuuksiin. Tässä ryhmässä kokeilemme sosiaalista mediaa kolmannessa jaksossa ja siinä kahdessa eri tehtävässä, jotka liittyvät tutkinnonosaan: muuraus. Ohjaajana piloteissa on Pekka Kivioja.

Miika_Kesseli.jpgMuurauksen harjoitustyö. Miika Kesseli, TRB11.