Talonrakennuksen ryhmät


Käytämme Facebookia oppimisessa ja olemme toteuttaneet talonrakennuksen kolme Facebook-ryhmää. Ryhmille annetaan perehdytys sosiaaliseen mediaan. Kaksi ryhmistä on ensimmäistä vuosikurssia ja yksi toista.

Aloittamisella ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa pyritään uuden toimintatavan juurruttamiseen ja sosiaalisen median käyttöön läpi koko opiskeluajan, jotta saadaan tietoa erilaisten oppimisympäristöjen vaikutukseen pidemmällä aikavälillä.

Kun toisen vuoden opiskelijat valittiin yhdeksi ryhmäksi, tarkoituksena oli valmistaa opiskelijoita opinnäytetyön/portfolion tekoon viimeisenä vuonna. Ja vielä kokeillaan yhden kolmannen vuoden ryhmän kanssa. Homma laajenee hienosti.TRB10
 • Tämän ryhmän tarkoituksena on jakaa ja koota yhdessä tietoa niin ammatillisesti kuin ohjauksellisesti.
 • Ryhmään kutsutaan kaikki TRB10 -opiskelijat sekä ne opettajat, jotka osallistuvat sovittuihin opiskelukokonaisuuksiin.
 • Isoin tavoite, jonka sosiaalisessa mediassa aiomme tehdä, on kolmannen vuoden opinnäytetyö.
 • Mikä on se väline (työkalu) on vielä haussa, mutta tiedossa kyllä siinä vaiheessa kun alamme ns. töihin.
 • Ryhmänohjaaja tulee käyttämään tätä ryhmää pääasiallisena informaatiokanavana.
 • Ryhmän ohjaajana toimii Pekka Kivioja.

TRA11
 • Tämän ryhmän tarkoituksena on jakaa ja koota yhdessä tietoa niin ammatillisesti kuin ohjauksellisesti.
 • Ryhmään kutsutaan kaikki TRA11 opiskelijat sekä ne opettajat jotka osallistuvat sovittuihin opiskelukokonaisuuksiin.
 • Tässä ryhmässä kokeilemme sosiaalista mediaa kolmannessa jaksossa ja siinä kahdessa eri tehtävässä, jotka liittyvät tutkinnonosaan: muuraus. Ohjaajana piloteissa on Pekka Kivioja.

TRB11
 • Tässä TRB 11 ryhmässä on ensimmäisenä tavoitteena koota tutkinnonosan muuraus harjoitus-/näyttötyön portfoliota ja jatkossa tehdä ns. kulttuurikävely.
 • Käytämme tätä ryhmää myös yhteydenpitoon ja informointiin.
 • Jäsenenä on kaikki halukkaat ryhmästä TRB11 ja myöskin kaikki opettajat jotka haluavat ryhmään liittyä. Ohjaajana on Pekka Kivioja.

TRA09
 • Huhtikuussa lisättiin uusi FB-ryhmä.
 • Tämän ryhmän WinNova TRA09 on tarkoitus käyttää tätä tätä suljettua ryhmää työssäoppimisen ohjaukseen ja informointikanavana.
 • Ryhmää pidetään yllä lukukauden loppuun saakka.
 • Opettajia mukaan kutsutaan Pentti Naskali ja Lasse Vallemaa allekirjoittaneen lisäksi. Pekka.